E-mail webmaster@proera.se

Stressbesvär på arbetet

Stress påverkar oss människor oftast negativt vilket inte är optimalt i jobbsammanhang. En ny undersökning visar att hela 22 procent av de sysselsatta i landet påverkas negativt och har någon gång lidit av besvär på grund av arbetet.

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur viktigt det är med bra arbetsmiljö. Det viktigare än många tror och det är alltid upp till både arbetsgivare och anställda att skapa en atmosfär som alla trivs med för att kunna må bra. Det är dock många arbetsplatser som inte uppfyller alla kraven vilket i värsta fall leder till sjukskrivning och stress hos anställda.

Arbetsmiljöverket skriver man om en ny studie angående just besvär på jobbet, speciellt hos kvinnor. Det är nästan dubbelt så många sysselsatta kvinnor idag som lider av till exempel stress på grund av jobbet, jämfört med män. Enligt studien är det samtidigt fler män som lider av stress idag jämfört med den senaste undersökningen 2014.

Det var sammanlagt 15.000 sysselsatta som deltog i årets undersökning varav 22 procent svarade ja på att man känner någon form av besvär på grund av arbetet. Detta motsvarar en hel miljon människor som lider av antingen kroppsliga eller psykiska besvär i följd av stress, tungt arbete, dåliga relationer på arbetsplatsen eller hot och våld. I följd av besvären har ungefär 30 procent av de sysselsatta varit sjukfrånvarande någon gång under året. Där var andelen kvinnor lite högre än männen.

För att kunna motverka både den psykiska och fysiska påfrestningen vissa arbetsplatser har, är det viktigt att man arbetar mot att kunna förebygga problemet. Speciellt viktigt är det att arbetstagaren sätter realistiska mål på den anställde och att man gemensamt kommer överens om vad som är optimalt för varje enskild individ.

Hur ska man kunna stressa ner?

För att skapa en arbetsmiljö som passar alla är det bra att föra en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Många är stressade och upplever arbetet som besvärligt, vilket som sagt kan leda till jobbiga konsekvenser. Här finns några tips att ta del av för att börja stressa ner på arbetsplatsen:

  • Börja med att inte sätta för höga krav på dig själv. Alla mål ska vara realistiska att uppnå under endast betald arbetstid, det ska inte vara nödvändigt att arbeta efter avslutad arbetsdag.
  • Lär dig att prioritera och välj arbetsuppgifterna efter vad som är viktigast att göra färdigt just den dagen. Försök tänka bort allt annat som kretsar i kalendern.
  • Säg nej om det inte är möjligt för dig att klara av arbetsuppgiften du blir tilldelad. Oftast finns det någon annan som har mindre att göra och gärna hjälper till.
  • Gå tidigare en dag eller fråga om en ledig dag. En ledig dag kan ibland vara avgörande för att kunna stressa ner och fokusera.