E-mail webmaster@proera.se

Skapa merförsäljning med Upsales CRM-teknik

Vill du underlätta administrationen av företagets kundkontakter och effektivisera merförsäljningen? Klart att du vill. Upsale har de tekniska lösningarna som kan hjälpa dig med det.

På adressen https://www.upsales.com/sv/produkt/merforsaljning/ hittar du tekniska lösningar som kan hjälpa ditt företag till merförsäljning, bättre kundrelationer och nya kunder. Systemen kallas för CRM-system. Ett CRM-system kan beskrivas som en form av automatiserat system för kundrelationer. En typ av delvis AI-drivna system som det talades och skrevs mycket om för några år sedan men som nu alltså är här.

Analysera behov hos befintliga och nya kunder

crmUpsales datasystem analyserar dina kunders beteenden och behov. I systemet kan du till exempel se vilka kunder köpt den ena produkten men inte den andra och därmed få en bra lead för att göra ett ”hot call”. CRM-systemet kan också hitta systerbolag till företag ni redan säljer till, vilket är ett utmärkt sätt att hitta nya kunder. I och med att ni redan sålt till ett bolag i samma koncern så finns ju förtroendekapitalet där. Det är genom en medveten strategi som går ut på att återkomma till befintliga kunder och utifrån dem bygga upp en nätverk som framgångarna kommer. Bra marknadsföring handlar som Verksamt.se skriver om:

”att vårda de kundrelationer du redan har. Med kunder som kommer tillbaka kommer även lönsamhet. Ett gott rykte som sprids från mun till mun är förmodligen den effektivaste marknadsföring som finns.”

CRM är tekniken som kan hjälpa er med detta. Det är onödigt att vänta. En av de gemensamma nämnarna hos företag som lyckas är viljan att anamma och applicera modern teknik.