E-mail webmaster@proera.se

Vidareutbilda cheferna för en bättre arbetsmiljö

En ledarskapsutbildning för cheferna är ett viktigt steg för att skapa en bättre arbetsmiljö i en allt mer digitaliserad värld. När allt fler vill arbeta hemifrån uppstår nya utmaningar för arbetsgivare och chefer. Med bra utbildningar kan de anställdas hälsa och motivation förbättras vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget.

I ett samhälle som är i ständig förändring är det viktigt att vidareutbilda chefer och medarbetare inom företaget. Utbildningar inom stresshantering, hållbarhet, digitalisering och teamutveckling är allt viktigare för att medarbetarna ska känna sig motiverade. Om de anställda trivs på jobbet kommer det att resultera i positiva resultat för företagets verksamhet.

Utbildningar som ger resultat

Att vidareutbilda personen kan ge viktiga verktyg och metoder som kan appliceras direkt. Det kan leda till en bättre arbetsmiljö, högre produktivitet och högre motivation hos de anställda. Hos https://www.resultatbolaget.se/ hittar du många bra utbildningar som är anpassade efter de utmaningar som chefer och anställda möter idag. Resultatbolaget erbjuder kurser inom ledarskap, teamutveckling, mötesteknik och mycket mer. Här kan chefer och ledare lära sig att leda digitala möten. Coronapandemin har bidragit till en mycket snabb digitalisering av samhället vilket ställer unika krav på chefer, framför allt i form av digitala möten när många anställda vill fortsätta jobba hemifrån.

– Tyngst vilar bördan på landets chefer, vars roll förändras snabbt i takt med den ökade digitaliseringen, säger Ann-Therese Enarsson, vd på den TCO-kopplade tankesmedjan Futurion, till Svt.

Hemmajobb innebär stora utmaningar, framför allt för att arbetsmiljön är sämre hemma. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. En ledarskapsutbildning för de anställda kan vara ett viktigt steg mot en bättre arbetsmiljö i en digitaliserad värld.