E-mail webmaster@proera.se

Tips till företag med lagerverksamhet

I en tid då digitaliseringen är ett faktum och internet revolutionerat gemene mans konsumtionsbeteende, ökar således kraven på smarta lagerlösningar. E-handeln växer konstant och nya typer av affärssystem integreras med smart distribution- och lagerhantering.

Vad behövs för att skapa en smidig och smart lagerhantering? På vilket sätt kan smart teknik användas av företag vars verksamhet präglas av lagerhantering? I den här artikeln ger vi dig en inblick i moderna lagerlösningar.

Redskap och fordon

Trots en stark digitalisering på lagerarbetsplatser spelar vissa traditionella moment fortfarande en viktig roll. Ett exempel är truckar som används för att enkelt frakta gods och varor i lagerlokalerna samt mellan lastflak. Smidiga pallyftare behövs också för att lättare ta emot samt sända ut varor från lagret. Idag finns faktiskt experter inom lagerhantering, till exempel det svenska företaget Källs som erbjuder kundanpassade lösningar till diverse lagerarbete. Det ger företag med lagerverksamhet möjligheten att hitta redskap och material som är särskilt anpassade utifrån verksamhetens behov.

Viktigt att tänka på i samband med användning av exempelvis truckar är säkerhetsaspekten. Arbetsgivaren ska förhålla sig till arbetsmiljölagen, vilken beskrivs enligt följande på Arbetsmiljöverkets hemsida:

– Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en god arbetsmiljö.

Ökad e-handel

När det gäller konsumtion och handel är det framför allt e-handeln som vuxit sig stark på senare tid. Den stadiga tillväxten inom e-handeln har också bidragit till nya krav när det gäller lager och distribution. Smarta lösningar behövs för att kunna förvara stora volymer varor samtidigt som det krävs system som kan hantera snabb ruljans på ordrar och beställningar.

Med utgångspunkt i e-handeln har också nya fenomen revolutionerat affärsvärlden. Ett exempel är IoT (Internet of Things) som syftar till att styra samt kontrollera enheter via nätbaserad dataöverföring.