E-mail webmaster@proera.se

Sex timmars arbetsdag – i vilka branscher?

Ibland föreslås det att man borde lagstifta om sex timmars arbetsdag för samtliga i Sverige. Men för vissa är det redan verklighet. Det finns några företag som redan har valt att införa detta, och de tycker att det fungerar bra. Men man bör vara medveten om att det rör sig om företag som är verksamma i vissa branscher.

Vy från VisbyVad är viktigast för den som söker ett nytt jobb? Det varierar naturligtvis från person till person. Saker som kan vara betydelsefulla, förutom då lönen, är antalet semesterveckor och hur trevlig man tycker att stämningen verkar vara på arbetsplatsen. Andra faktorer kan vara friskvårdsbidrag, tjänstepension, olika typer av bonus eller provision, och faktiskt också arbetsdagens längd.

Sedan 1973 har den normala heltiden i Sverige varit 40 timmar per vecka, vilket motsvarar åtta timmar arbetsdag. Frågan om att förkorta denna arbetstid ytterligare har varit uppe ibland, men politikerna har inte kunnat enas. Det är framför allt från vänsterhåll som man velat införa sju eller rent av sex timmars arbetsdag.

Sex timmar i näringslivet

Faktum är dock att det finns arbetsgivare som på egen hand redan har infört sex timmars arbetsdag. Det rör sig framför allt om företag som är verksamma inom kreativa branscher, som reklam och marknadsföring. Där handlar det framför allt om att komma med idéer, och det är inte säkert att någon kommer med en bättre idé bara för att hen befinner sig på kontoret, även om vissa nog tycker att det fungerar så. Bra idéer kan också dyka upp lite när som helst, utanför arbetstid. Man slutar ju som bekant inte att vara kreativ när man går hem för dagen.

Bland de företag som har infört 30-timmarsvecka finns en reklambyrå i Visby, som man kan läsa om här, och ett SEO-bolag i Örnsköldsvik. Det finns anledning att tro att det delvis handlar om att locka till sig kompetent personal från de större städerna, men vi kommer troligen att se efterföljare även i Stockholm, Göteborg och Malmö.