E-mail webmaster@proera.se

Så blir företaget mer miljövänligt

Jordens resurser är inte oändliga och alla bör ta sitt ansvar för att minska resursförbrukning. Många är duktiga på att sortera hushållsavfall, men även företag bör källsortera och återvinna material. Det är även viktigt att tänka igenom inköp för att undvika onödig konsumtion. Här kan du läsa mer om hur arbetsplatsen kan göras mer miljövänlig.

Som företagare är det smart att satsa på hållbarhet och tänka mer på miljön. Förutom att det bra för miljön, skapar det även trivsel bland de anställda och kan bidra till ett starkare varumärke. Det behöver faktiskt inte vara särskilt svårt att göra arbetsplatsen mer miljövänlig. Här kan du läsa mer om hur ni går tillväga.

Källsortera & återvinn

Waste,Recycling,Eco,Symbol,With,Garbage,Disposal,On,Wooden,TableEtt enkelt, men viktigt steg mot en miljövänligare arbetsplats är införskaffandet av sorteringskärl. Hos https://sortera.se/ kan du enkelt beställa kärl, byggsäckar och containrar som underlättar företagets återvinningsarbete. Genom att ha bra sorteringskärl kan ni enklare källsortera och återvinna olika kontorsmaterial, exempelvis tomma bläckpatroner och papper. Återvunnet material bidrar till minskat energikonsumtion och mindre resursslöseri.

Alla arbetsplatser har olika sorters avfall som måste sorteras. De flesta har avfall som liknar hushållsavfallet, det vill säga pappersmuggar, pantburkar och returglas. Många har även brännbart material, kartonger och kontorspapper. Övrigt avfall beror på företagets verksamhet. Ett byggföretag har ofta stora mängder avfall från byggarbeten och renoveringar. Vissa företag genererar även farligt avfall som måste återvinnas på rätt sätt. Hos Naturvårdsverket kan svenska företag och organisationer få vägledning hur de kan öka materialåtervinningen. Välj alltid sorteringskärl som passar arbetsplatsens avfall.

Tänk igenom alla inköp

Individer såväl som företag kan bli mer klimatsmarta genom att tänka igenom sina inköp. Slit-och-släng-samhället är en stor belastning för miljön eftersom det e ökar de globala växthusgasutsläppen. För att företaget ska bli mer miljövänligt är det viktigt att teknik, papper, kontorsmaterial, bläckpatroner och andra resurser används med måtta.