E-mail webmaster@proera.se

Ny teknik gör företag mer lönsamma

Samhällets digitalisering har inneburit nya förutsättningar för företag när det kommer till att nå ut till kunder. Internets närvaro har självklart gjort nya marknader tillgängliga och möjligheterna är inte lika inramade som förr. Utvecklingen har däremot även medfört nya krav på system och teknik, till vilka företag måste anpassa sig till för att inte hamna på efterkälken.

Under det senaste decenniet har implementering av olika CRM-system ofta använts som åtgärd vid finansiella kriser inom företag. Företag som på olika sätt sysslar med försäljning har framför allt behövt anpassa sig till den digitala utvecklingen för att nå kunder. Genom att implementera ett smart CRM system i företaget har många aktörer lättare kunnat koppla an till kunder och upprätthålla en tydlig kontakt. Något som också genererar bättre lönsamhet i företaget. Jetpak är ett bra exempel på detta eftersom det är ett företag som är specialiserat i expresslogistik – ett område som kräver smarta system och plattformar med tanke på den snabba servicen som efterfrågas. I en intervju med Dagens Industri pratar företagets CRM-chef Petra Lindroos om fördelarna med molntjänster, AI (intelligenta datasystem) och CRM:

– Alla medarbetare har nu fått ett gemensamt och enhetligt system att arbeta i och kunddata delas mellan olika avdelningar för att ge en bättre bild av kunden och dess behov.

Det innebär alltså att själva återkopplingen till företagets kunder blir betydligt enklare oavsett det gäller sälj eller service. Ett smidigt kundregister som alla avdelningar inom företaget har tillgång till gör alla processer lättare att hantera internt och kommunikationen ut till kunderna blir tydligare.

Olika sorters CRM

I takt med att företag anpassat sig till digitaliseringen och även anammat olika former av CRM-system i verksamheten har andra parallella aspekter utvecklats. Stora affärsnätverk som till exempel LinkedIn har bland annat tagit fram olika säljsystem till vilka företag kan synka sina CRM-plattformar. Den här typen av synkningar mellan olika plattformar och nätverk kommer garanterat bli allt mer vanligt framöver.