E-mail webmaster@proera.se

Män bråkar mer än kvinnor – i alla fall på jobbet

Upplever du att det är många konflikter på arbetsplatsen? Ny forskning visar att det faktiskt är fler män som bråkar på jobbet än kvinnor – vilket gör tanken om konflikthantering på jobbet väldigt aktuell.

Vi arbetar mer i grupp idag än vad vi någonsin gjort vilket gör arbetet mer produktivt och mer effektivt. Men en baksida med detta arbetssätt är att även fler konflikter uppstår mellan kollegor när man arbetar så tätt inpå varandra för att få uppgiften löst. Därför kan är det väldigt viktigt att chefen vet hur en konflikt löses och hanteras på bästa sätt, och som tur är finns det massor av föreläsningar att gå på rörande just detta.

Flest konflikter män emellan

En vanlig fördom är att kvinnor bråkar mest med varandra och därav också skapar fler arbetsplatsrelaterade konflikter. Men så är inte fallet. Sanningen är att det faktiskt är män som skapar flest bråk på jobbet och så här har kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson kommenterat upptäckten i en intervju med Sveriges television:

”– Vi trodde att vi skulle hitta mer konflikter bland kvinnor, men Arbetsmiljöverket har tittat på arbetsplatskonflikter i hela Sverige, och det är mycket mer bland män. Det fann vi också i våra stora databaser. Det kanske har att göra med det psykosociala. För kvinnor är det viktigare att vara sams, och då löser man det, men det är bara en hypotes, säger hon.”

Något man dock upptäckte när man forskade på ämnet var att det blir färre konflikter i öppna kontorslandskap än på arbetsplatser med separata kontor. En orsak till detta tros vara att man tvingas tänka igenom sina känslor innan man yttrar sig i frågan och att när man sitter nära varandra så löser man saker genom att kommunicera på ett annat sätt – mot när man sitter enskilt och kan stänga in sig när man blir sur på kollegorna helt enkelt.