E-mail webmaster@proera.se

Framtidens arbetstrender och HR

Vi väljer jobb med hjärtat, kräver flexibla arbetstider och byter jobb om vi känner att vi stagnerar. Det här är några av trenderna som experterna spår kommer vara ledande mått för arbetsmarknaden inom den snara framtiden. Trenden understöds av ett växande intresse för molnlösningar och outsourcing av HR och administration. Effektiviseringen kommer främst ligga häri. Fler vill disponera friare över sin arbetstid, och då krävs effektiva och smarta lösningar för både stora och små företag för att kunna anpassa sin HR efter de krav som arbetstagarna ställer. 

Drömmen om att bli sin egen chef handlar nog inte om att ta över en chefs praktiska arbetsuppgifter. HR, administration, löneutbetalningar och annat hör inte längre de klassiska arbetsuppgifterna till; idag är man ute efter talangjakt, kreativitet och social kompetens. Att allt fler företag väljer en molnbaserad personaladministration där man kan välja i vilken grad man vill styra själv är alltså precis enligt de framtidsspaningar som experterna länge haft: det är nutid och inte framtid längre. Läs mer om molnbaserat molnsystem här: https://aditro.com/sv/hr-system/

Effektivisera lönesystemet

Att vara sin egen chef handlar alltså inte om att ta över de klassiska uppgifterna som länge hört chefsrollen till. HR:en outsourcas, och själva ”chefsdrömmen” handlar snarare om att kunna disponera över sin arbetstid som man själv vill. Arbetsplatser som erbjuder flexibla arbetstider kommer därför vara hett eftertraktade. Det arbetsgivarna kommer spana efter är istället branschtalanger, och de kommer locka med stora ansvarsområden och flexibel lön.

Varför effektivisera lönesystemet? Svaret på den frågan är mycket enkel. Effektivisering är nämligen en tillväxt största mervärdesfaktor. Kan du effektivisera delar av din arbetsplats så bör du göra det. Många arbetsplatser har idag hamnat efter i det och märker redan hur det drabbar deras konkurrensutsatthet: arbetstagarna är illojala och flyttar på sig när de känner att deras kompetens stagnerar och de inte får arbeta flexibelt, på distans och sköta sina arbetstider individuellt.

”Gigekonomin” smittar av sig på andra branscher

Dessutom sker en omfattande trend bland landets äldre. Allt fler väljer att starta eget mitt i sin karriär för att deras arbetsplatser inte har kunnat erbjuda den flexibilitet man har önskat. Trenden går snarare mot att bli inhyrd tio gånger – snarare än jobba på ett och samma ställe 10 år. Begreppet ”gigekonomi” börjar bli vanligare: att erbjuda privata tjänster mellan privatpersoner. Mer om det kan du läsa om i corren.se. GP.se och sydsvenskan.se skriver också om ämnet.

Det är alltså en kombination av att folk vill förvärva egna pengar där de själva kan bestämma när och hur mycket den vill jobba. Även om det inte kommer bli en stor tillväxtekonomi så smittar den av sig på de etablerade branscherna. Folks förväntningar på en arbetsplats förändras. När allt mer går att ersätta med AI kommer istället saker som AI inte kan erbjuda efterfrågas: kreatörer, sociala entreprenörer och annat. Och mycket har redan hänt, framtiden är redan här!