E-mail webmaster@proera.se

Därför bör kontoret tillgänglighetsanpassas

Att tillgänglighetsanpassa kontoret med olika smarta lösningar är viktigt för att alla människor ska kunna vistas i lokalen. Det finns massor med åtgärder att göra för att tillgänglighetsanpassa en lokal. Automatiska dörröppnare, handikapptoaletter och inga trösklar är några bra åtgärder.

Tillgänglighetsanpassnings handlar om att ge alla människor möjlighet att beträda lokaler och platser. Eftersom det finns personer som har olika funktionshinder är det viktigt att olika miljöer är anpassade på ett sådant sätt att alla kan vistas i dem. För att en person med funktionshinder ska kunna röra sig fritt i en kontorsmiljö är exempelvis trappor med ramp, inga trösklar och möjligheten att kunna öppna dörrar automatiskt viktiga saker att tänka på. Ett tips är att kolla in https://www.sectragon.com/tjansten/dorrautomatik/ om du vill göra kontoret mer tillgänglighetsanpassat med automatiska dörröppnare. När en dörr kan öppnas och stängas automatiskt via rörelsesensorer kan vem som helst passera utan hinder. Det är inte bara för personer med funktionshinder som en automatisk dörröppnare är bra utan även för personer som bär saker och inte har båda händerna fria.

“Elharrar säger att händelsen bör ses som en lärdom inför framtida FN-konferenser.” Läs mer här

Inkludera människor genom att anpassa kontoret

Att göra kontoret tillgänglighetsanpassat är en gest av respekt för personer som har ett funktionshinder. Det är en handling som inkluderar människor. När lokaler, bostäder och offentliga miljöer inte är anpassade för alla blir vissa människor exkluderade. Det är inte bara lokaler som kan tillgänglighetsanpassas utan även webbplatser går att utforma och göras handikappanpassade.