E-mail webmaster@proera.se

Boka föreläsare för intern konflikthantering

Att det uppstår konflikter på en arbetsplats är vanligt. Vi är alla olika typer av människor som delar på en mindre yta och förväntas samarbeta på sätt som vi kanske inte är vana vid att göra med vissa människor. En del är extroverta, andra introverta. Idag finns det framgångsrika koncept för att få dina medarbetare att öka förståelsen för varandra, och en föreläsning om konflikthantering kan bli en rolig teambuildingaktivitet på konferensen.

Svåra samtal, arbetsglädje, bemötande och ledarskap. Alla är de ord som beskriver utmaningar i arbetslivet och som folk dagligen kommer i kontakt med på våra arbetsplatser. Vårt tips för dagen är att boka föreläsaren Lena Skogholm som är författaren bakom bästsäljaren ”Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv”. En rolig teambuildingaktivitet som öppnar upp för diskussion och tankar kring bemötande och hur vi människor faktiskt fungerar.

Så kan vi hantera konflikter

Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter i arbetslivet. Tvärtom är det vanligt och sker dagligen överallt. Men hur ska man egentligen ge konstruktiv feedback, utan att låta som att man kritiserar sin kollega på ett okänsligt sätt? Hur berättar man för någon om beslut som kanske påverkar dennes situation negativt? Och hur fungerar egentligen våra hjärnor i relation till andra människor?

Arbetsmiljöupplysningen kan man läsa om konflikter på jobbet. Där står bland annat att den som har ansvar för arbetsmiljön är arbetsgivaren. Självklart har vi också ett individuellt ansvar att se till att vi beter oss korrekt och rättvist gentemot våra kollegor. Får man problem med sina kollegor på ett sätt som får en att må psykiskt dåligt och gör att man börjar sjukskriva sig bör man vända sig till en chef, i annat fall kan man vända sig till facket. Är man intresserad av att veta mer om vilka lagar och regler som gäller vid en arbetsplats kan man besöka Arbetsmiljöverket eller kontakta dem för frågor.

Alla människor är olika – och lika

Vi är alla olika. Men vi är också skrämmande lika! Vi är alla mänskliga varelser av kött och blod som kan blli sårade, stressade eller arbeta under högre eller lägre press. Att vi möter människor av olika bakgrund och politiska orienteringar kan göra att det skapas konflikter på ett arbete. Många av oss är konflikträdda medan andra är redo för att ta minsta lilla motgång med att högljutt säga ifrån. Hur kan vi alla samverka utan att konflikterna går över styr?

Att det sker konflikter på vår arbetsplats är det ingen som kan göra något åt. Men vi kan öka vår förståelse för varandra och därmed också bli bättre på att hantera konflikterna innan de blivit för stora. Hur behandlar vi egentligen våra kollegor, och hur fungerar vår hjärna? Sådana saker är det bra att lära sig mer om när man befinner sig på en arbetsplats. Varför inte göra det till en sak ni kan fundera på genom en föreläsning på en konferens?