E-mail webmaster@proera.se

Big data och Excels efterföljare

Frustration över kalkylbladsprogramBig data är på allas läppar, inte minst inom näringslivet. Med den stora mängd uppkopplade apparater som finns idag, inom industrier, i butiker och inbyggda i fordon av olika slag, går det numera att få fram stora mängder data inom nästan vilken verksamhet som helst. När dessa data analyseras kan intressanta samband komma fram.

Hur gör man då en sådan analys? Det beror naturligtvis på hur stor datamängd det handlar om. Om det rör sig om riktigt stora mängder är det troligen bäst att överlåta det till en extern aktör, som har den nödvändiga datorkraften för att genomföra en analys. Ju större datormängder det rör sig om, desto större kompetens behövs också.

Men även inom en mindre verksamhet kan det vara intressant att göra den här typen av analyser, även om det rör sig om en mindre mängd data. ”Mindre mängd” ska inte tolkas som ”lite” – det är fortfarande big data det handlar om.

Program för dataanalys

Ett av Microsofts allra mest använda program är Excel, som delar användarna i två läger. Det finns många som använder det varje dag, även på sin fritid, och så finns det andra som helst inte skulle använda det alls. Det går att göra otroligt mycket i Excel, men det är inte alltid enkelt, och den som vill skapa stora och strukturerade lösningar gör bäst i att undersöka alternativen.

Eftersom Excel på många sätt är Microsofts kronjuvel går det en hel del prestige i att presentera programvara som kan utmana dess plats på tronen. Ofta tar mansikte på ett område, och satsar på att leverera en bättre lösning där. Ett sådant område är kalkylbladens roll i affärsprocesserna, där ark och arbetsböcker skickas fram och tillbaka via mail. Detta har Anaplan tagit fasta på, och skapat en mjukvara för affärsmodeller och planering, där ändringar syns för alla användare, samtidigt. Mer om företag som vill utmana Excel finns att läsa här.