E-mail webmaster@proera.se

Bemanna vården med sjuksköterskor

Det är inte bara under röda dagar och under sommaren som vården dras med stora problem som kommer av personalbrist. Som tur är finns det hjälp att få snabbt, och det är genom Medlink.

Medlink är ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. De erbjuder snabb hjälp och skräddarsyr på ett sätt som gör det enkelt för arbetsgivare att snabbt vara ute och lösa personalbrist. Det har visat sig att för många innebär det en stor stresslättnad när det kommer förstärkning snabbt, som kan avlasta den fasta personalen. Många trivs dessutom i att jobba så flexibelt som man gör inom bemanning.

Bemanning bra alternativ

För en arbetsgivare som står inför en period av personalbrist är valet att anlita bemanningssköterskor självklart. Dels är det bra ur patientsäkerhetssynpunkt, men även personalen mår bra av att det kommer in kunnig och kompetent personal som kan avlasta i svårare tider. Idag råder det allvarlig personalbrist på många platser i landet, det vittnar man om både på plats på sjukhus och kliniker men också inom vårdförbundet. Vi går mot en situation där tusentals vårdplatser hålls stängda på grund av att det inte finns tillräckligt med personal på en del platser.

Antalet läkare ökar faktiskt stadigt, men problemet är också att befolkningen i landet ökar snabbare. Många resonerar till och med med att personalbristen kan leda till vårdskador, och de allra flesta är överens om att vi behöver större införsel av personal till vården.

Genom att erbjuda olika typer av anställningar, genom fast tjänst inom landsting men också som hyrpersonal och timanställd, kan man som utbildad själv välja vilket arbetssätt man föredrar att jobba inom. Det är det som är det vettiga med bemanningssjuksköterskor. Det öppnar helt enkelt upp arbetsmarknaden för de som faktiskt jobbar i den, så kan de själva styra över sin arbetssituation.