E-mail webmaster@proera.se

Anlita en bra advokat

Advokater har mycket god kännedom om juridik och rättsprocesser. De är så gott som nödvändiga när man hamnar i en sådan situation och ska medverka i en rättegång.

I Sverige finns runt 6000 advokater. En advokat har en juristutbildning, men har också gjort mycket praktik. Därefter kan man ansöka om att upptas som medlem i Advokatsamfundet, och därmed har man också rätt att titulera sig advokat. Advokater har alltså i regel mer erfarenhet och bättre kunskaper än en jurist. Jurist är ingen skyddad titel och den kan alltså i princip användas av vem som helst, oavsett utbildning och bakgrund.

Olika sorters advokater

Advokater inriktar sig ofta på olika rättsområden. En advokat kan till exempel vara specialist på ekobrott, vara van vid att företräda brottsoffer, inriktad på familjerätt eller försvara sådana som misstänks för tunga brott så som mord. Genom att alltid jobba med en viss sorts mål får advokaten mycket god erfarenhet av just den grenen inom juridiken. En advokat med inriktning mot bolagsrätt och affärsjuridik är expert på att företräda företag i olika tvister. Företag kan ofta ha egna jurister anställda men om företaget behöver en erfaren jurist vid en rättegång är det bättre att anlita en advokat. Juristerna är förmodligen inriktade på att bland annat kunna skriva avtal och förhandla, men har däremot ingen erfarenhet från rättsliga sammanhang.

När behövs en advokat?

Ett behov av en advokat uppstår främst när en person eller en juridisk person (så som ett företag) behöver företrädas i en domstol. Privatpersoner kan till exempel stå åtalade för brott och behöva få sin talan förd av någon, eller ha utsatts för ett brott och då också behöva en representant. I de fallen betalas advokaten av staten. Många rättsliga mål är tvistemål, och då finns två parter som strider mot varann om en fråga. För privatpersoner kan det handla om avtalsbrott eller frågor om vårdnad av barn. Handlar det om ett företag kan det gälla en tvist med ett annat företag om vilket av dem som har rätt att använda sig av en idé. Målet kan också handla om att någon har upplevt sig dåligt behandlat av företaget och därför gjort en stämningsansökan till domstol.