E-mail webmaster@proera.se

Allt vanligare med bemanning hos företag

Att använda sig av bemanning underlättar för de flesta företag. Att anställa tar tid och genom att låta ett bemanningsföretag sköta processen gör att man får passande personal smidigt. Dock finns det några saker man som arbetsgivare bör tänka på.

 

Allt fler företag använder sig av bemanningsföretag vid nya anställningar. Den stora fördelen är att de personalansvariga då slipper rekryteringsarbetet, samtidigt som de kan vara säkra på att de får kompetent personal som genomgått både intervjuer och eventuella tester. Ett bemanningsföretag som exempelvis http://kundia.com/bemanning/ kan bemanna de flesta typer av arbeten. Allt från kontor och administration till bygg, industri och sjukvård erbjuds ofta, och är vanliga arbeten där det normalt sett fattas personal.

 

Bemanningsbranschen växer med rekordfart. År 2015 steg försäljningen för bemanningsbranschen med 15 procent i jämförelse med tidigare år. Enligt Sveriges radio tros detta bero på att man tidigare fokuserade på att hyra in personal för kortare perioder, medan bemanning idag symboliseras även med längre eller till och med fasta tjänster. Dessutom kan den växande populariteten ha sin grund i att ekonomin är stark på arbetsmarknaden, och vid dessa tillfällen ökar behovet av att hyra in mer personal då företag expanderar och utvecklas.

 

Att tänka på för den som vill börja använda bemanning

Enligt en granskning som Arbetsmiljöverket gjort är det mer vanligt att inhyrd personal råkar ut för olyckor än att fast anställd personal gör det. Därför bör man se till att bemanningspersonalen får grundlig introduktion, och att man driver ett arbete för att minska riskerna för olyckor. Allra vanligast är det att olyckor sker inom städ-, transport-, lager- och fordonsbranscher. Även Arbetarskydd.se skriver om detta och menar att på hela tre av fyra arbeten brister miljön. Huvudsakligen beror det på att rutiner inte finns eller följs samt att ansvarsfördelningen är otydlig. Att därför ha en tydlig plan för riskbedömning och att motarbeta olyckor är ett måste för den som vill använda sig av bemanningsföretag vid rekrytering.